Περιγραφή Επισκευής

Πραγματοποιήσαμε επανεγκατάσταση λειτουργικού και προγραμμάτων μαζί με εσωτερικό καθαρισμό, σε φορητό Turbo-X.