Περιγραφή Επισκευής

Το φορητό αντιμετώπιζε πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Πραγματοποιήσαμε εσωτερικό καθαρισμό, συντήρηση ανεμιστήρα και αντικατάσταση θερμοαγώγιμης πάστας.