Περιγραφή Επισκευής

Η συγκεκριμένη βλάβη αφορούσε ενα business πολυμηχάνημα μεγάλων διαστάσεων της Εθνικής Τράπεζας. Το πρόβλημα που παρουσίαζε ήταν οτι δεν ξεκίναγε το πρόγραμμα εμφανίζοντας ενα μήνυμα λάθους. Πραγματοποιήσαμε αντικατάσταση στο Laser Scanner,