Περιγραφή Επισκευής

Η οθόνη σε αυτό το φορητό έπρεπε να αφαιρεθεί. Η πρόκληση όμως ήταν, οτι το συγκεκριμένο μοντέλο, έχει κολλημένο στην οθόνη προστατευτικό τζάμι. Χρειάζεται προσοχή στην αφαίρεση, γιατι υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η οθόνη ή το τζάμι. Ο διαχωρισμός της οθόνης απο το τζάμι, έγινε με την χρήση θερμού αέρα.