Περιγραφή Επισκευής

Η βλάβη που αντιμετώπιζε το UPS ήταν η μηδενική αυτονομία των μπαταριών και ο έντονος θόρυβος. Έγινε αποσυναρμολόγηση του UPS, καθαρισμός απο σκόνη και αντικατάσταση των μπαταριών.