Περιγραφή Επισκευής

Ο πελάτης μας παρέδωσε τον υπολογιστή για έλεγχο, αναφέροντας μας οτι κάνει έντονο θόρυβο κι επίσης οτι κλείνει μετά απο κάποια ώρα χρήσης. Διαπιστώθηκε σκόνη στο εσωτερικό του υπολογιστή και στους ανεμιστήρες. Πραγματοποιήσαμε αποσυναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων, καθαρισμό απο σκόνη, συντήρηση ανεμιστήρων και αντικατάσταση της θερμοαγώγιμης πάστας στον επεξεργαστή. Στην συνέχεια, συναρμολογήσαμε τα εξαρτήματα και πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος.