Αλλαγή Κουτιού 2016-12-11T11:48:46+00:00

Περιγραφή Επισκευής

Έγινε μεταφορά όλων των εξαρτημάτων σε νέο Tower. Προηγήθηκε καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων και των ανεμιστήρων.

Λεπτομέρειες Επισκευής: